Second Law Inquiry PhET Forces and Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Second Law Inquiry PhET Forces and Motion
Omtale Verification of Newton's Law. Part 1, with constant force, measure acceleration for various masses. Determine direct or inverse proportionality. Part 2 with constant mass, measure acceleration for various forces. Determine direct or inverse proportionality.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Inquiry, Newton's Second Law
Simuleringar Forces and Motion: Basics


Forfattarar Melissa Triplett
Skule / Organisasjon AAPT
Lasta opp 28.10.20
Oppdatert 28.10.20