energy systems phet worksheet


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov energy systems phet worksheet
Popis This worksheet is meant to complement the American Modeling Teacher's Association Physical Science unit on energy (their first qualitative unit on energy, compared to the later quantitative unit on energy). I use it between systems schema and energy pie charts. Before this worksheet, students collectively generate a list of types of energy, and we refine them into formal definitions. Then we do this simulation.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová forms of energy, systems
Simulácia Formy a premeny energie (HTML5)


Autor(i) DOROTHY SILVERMAN
Škola / Organizácia urbana high school
Dátum odoslania 7.2.2020
Dátum aktualizácie 7.2.2020