energy systems phet worksheet


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł energy systems phet worksheet
Opis This worksheet is meant to complement the American Modeling Teacher's Association Physical Science unit on energy (their first qualitative unit on energy, compared to the later quantitative unit on energy). I use it between systems schema and energy pie charts. Before this worksheet, students collectively generate a list of types of energy, and we refine them into formal definitions. Then we do this simulation.
Przedmiot Fizyka
Poziom Liceum
Rodzaj Aktywność kierowana, Laboratorium
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe forms of energy, systems
Symulacja(e) Formy energii i ich przemiany (HTML5)


Autorzy DOROTHY SILVERMAN
Szkoła / Organizacja urbana high school
Data przesłania 20-02-07
Data zaktualizowana 20-02-07