energy systems phet worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel energy systems phet worksheet
Beskrivelse This worksheet is meant to complement the American Modeling Teacher's Association Physical Science unit on energy (their first qualitative unit on energy, compared to the later quantitative unit on energy). I use it between systems schema and energy pie charts. Before this worksheet, students collectively generate a list of types of energy, and we refine them into formal definitions. Then we do this simulation.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord forms of energy, systems
Simuleringer Energiformer og overganger (HTML5)


Forfattere DOROTHY SILVERMAN
Skole / Organisasjon urbana high school
Lastet opp 07.02.20
Oppdatert 07.02.20