Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs
Popis This lab has 3 main parts: 1) Introduction to the Simulators - a short semi-guided exploratory section, 2) Investigation #1 - Waves on a String, and 3) Investigation #2 Wave Interference
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová interference, string, waves
Simulácia Interferencia vlnenia (HTML5), Vlnenie v rade bodov (HTML5)


Autor(i) Jennifer Hamilton
Škola / Organizácia Grace Christian Acadmey
Dátum odoslania 10.4.2019
Dátum aktualizácie 11.4.2019