Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs
Опис This lab has 3 main parts: 1) Introduction to the Simulators - a short semi-guided exploratory section, 2) Investigation #1 - Waves on a String, and 3) Investigation #2 Wave Interference
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Средна школа
Тип Guided Activity, Домашна работа, Лабораторија
Траење 120 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови interference, string, waves
Симулации Wave Interference (HTML5), Бранови на жица (HTML5)


Автори Jennifer Hamilton
Школо / Организација Grace Christian Acadmey
Поставено 10.4.19
Обновено 11.4.19