Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs
Omtale This lab has 3 main parts: 1) Introduction to the Simulators - a short semi-guided exploratory section, 2) Investigation #1 - Waves on a String, and 3) Investigation #2 Wave Interference
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord interference, string, waves
Simuleringar Bølgjeinterferens (HTML5), Bølgje på ein tråd (HTML5)


Forfattarar Jennifer Hamilton
Skule / Organisasjon Grace Christian Acadmey
Lasta opp 10.04.19
Oppdatert 11.04.19