Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs
Beskrivelse This lab has 3 main parts: 1) Introduction to the Simulators - a short semi-guided exploratory section, 2) Investigation #1 - Waves on a String, and 3) Investigation #2 Wave Interference
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord interference, string, waves
Simuleringer Bølgeinterferens (HTML5), Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Jennifer Hamilton
Skole / Organisasjon Grace Christian Acadmey
Lastet opp 10.04.19
Oppdatert 11.04.19