How does mass effect the speed of a forced object?


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov How does mass effect the speed of a forced object?
Popis Determine how mass effects the speed of an object when a constant force is applied.
Predmet Fyzika
Úroveň K-5
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová force, friction, mass, speed, time
Simulácia Sila a pohyb: základy (HTML5), Sila a pohyb: Základný kurz


Autor(i) Marley Carhart
Škola / Organizácia Hunter College
Dátum odoslania 9.4.2018
Dátum aktualizácie 9.4.2018