How does mass effect the speed of a forced object?


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel How does mass effect the speed of a forced object?
Beskrivelse Determine how mass effects the speed of an object when a constant force is applied.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord force, friction, mass, speed, time
Simuleringer Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Forces and Motion: Basics


Forfattere Marley Carhart
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 09.04.18
Oppdatert 09.04.18