How does mass effect the speed of a forced object?


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов How does mass effect the speed of a forced object?
Опис Determine how mass effects the speed of an object when a constant force is applied.
Предмет Физика
Ниво K-5
Тип Guided Activity, Домашна работа, Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови force, friction, mass, speed, time
Симулации Сили и движење - Основи (HTML5), Сили и движење - Основи


Автори Marley Carhart
Школо / Организација Hunter College
Поставено 9.4.18
Обновено 9.4.18