How does mass effect the speed of a forced object?


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel How does mass effect the speed of a forced object?
Omtale Determine how mass effects the speed of an object when a constant force is applied.
Emne Fysikk
Nivå Barneskule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord force, friction, mass, speed, time
Simuleringar Forces and Motion: Basics (HTML5), Forces and Motion: Basics


Forfattarar Marley Carhart
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 09.04.18
Oppdatert 09.04.18