Area Builder Lesson


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Area Builder Lesson
Popis Have fun with Area and Perimeter! In this activity you will investigate the mathematical science of area and perimeter and how to calculate both.
Predmet Matematika
Úroveň K-5
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Area, Perimeter and 2-D Shapes
Simulácia Staviteľ plochy (HTML5)


Autor(i) Stefanie Akrish
Kontaktný email stefaniea19@gmail.com
Škola / Organizácia Hunter College
Dátum odoslania 17.5.2017
Dátum aktualizácie 17.5.2017