Area Builder Lesson


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Area Builder Lesson
Omtale Have fun with Area and Perimeter! In this activity you will investigate the mathematical science of area and perimeter and how to calculate both.
Emne Matematikk
Nivå Barneskule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Area, Perimeter and 2-D Shapes
Simuleringar Arealbyggar (HTML5)


Forfattarar Stefanie Akrish
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 17.05.17
Oppdatert 17.05.17