Area Builder Lesson


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Area Builder Lesson
Beskrivelse Have fun with Area and Perimeter! In this activity you will investigate the mathematical science of area and perimeter and how to calculate both.
Emne Matematikk
Nivå Barneskole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Area, Perimeter and 2-D Shapes
Simuleringer Area Builder (HTML5)


Forfattere Stefanie Akrish
E-post for kontakt stefaniea19@gmail.com
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 17.05.17
Oppdatert 17.05.17