Area Builder Lesson


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Area Builder Lesson
Opis Have fun with Area and Perimeter! In this activity you will investigate the mathematical science of area and perimeter and how to calculate both.
Subjekt Matematika
Nivo K-5 (OŠ)
Tip Domaći zad., Guided Activity, Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Area, Perimeter and 2-D Shapes
Simulacije "Majstor" za površine (HTML5)


Autori: Stefanie Akrish
Kontakt e-mail stefaniea19@gmail.com
Škola / Organizacija Hunter College
Poslato 5/17/17
Obnovljeno 5/17/17