Wave on a String Student Learning Guide


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Wave on a String Student Learning Guide
Popis Students use guided inquiry to investigate and explain wavelength, wave frequency and amplitude, and explore how they are related.
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Waves, amplitude, frequency, wavelength
Simulácia Vlnenie v rade bodov


Autor(i) Kathleen Miller
Škola / Organizácia Halls Middle School, Knoxville, TN
Dátum odoslania 28.7.2012
Dátum aktualizácie 28.7.2012