Wave on a String Student Learning Guide


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave on a String Student Learning Guide
Omtale Students use guided inquiry to investigate and explain wavelength, wave frequency and amplitude, and explore how they are related.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Waves, amplitude, frequency, wavelength
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Kathleen Miller
Skule / Organisasjon Halls Middle School, Knoxville, TN
Lasta opp 28.07.12
Oppdatert 28.07.12