Wave on a String Student Learning Guide


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave on a String Student Learning Guide
Beskrivelse Students use guided inquiry to investigate and explain wavelength, wave frequency and amplitude, and explore how they are related.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Waves, amplitude, frequency, wavelength
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Kathleen Miller
Skole / Organisasjon Halls Middle School, Knoxville, TN
Lastet opp 28.07.12
Oppdatert 28.07.12