Conductivity: an inquiry activity (also uses other sims) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Conductivity: an inquiry activity (also uses other sims)
Popis This provides a structure for an inquiry activity that leverages the learning goals provided for the sims and the interactive engagement of the sims.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Otázky
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová conductivity, energy levels, light, phet, photoelectric
Simulácia Vodivosť, Neónové svetlá a ostatné výbojky , Fotoelektrický jav


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 28.7.2012
Dátum aktualizácie 28.7.2012