Conductivity: an inquiry activity (also uses other sims) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Conductivity: an inquiry activity (also uses other sims)
Omtale This provides a structure for an inquiry activity that leverages the learning goals provided for the sims and the interactive engagement of the sims.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser, Omgrepsspørsmål
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord conductivity, energy levels, light, phet, photoelectric
Simuleringar Conductivity, Neon Lights & Other Discharge Lamps, Photoelectric Effect


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 28.07.12
Oppdatert 28.07.12