Conductivity: an inquiry activity (also uses other sims) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conductivity: an inquiry activity (also uses other sims)
Beskrivelse This provides a structure for an inquiry activity that leverages the learning goals provided for the sims and the interactive engagement of the sims.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord conductivity, energy levels, light, phet, photoelectric
Simuleringer Conductivity, Neonlys og andre gassutladningslamper, Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 28.07.12
Oppdatert 28.07.12