Gas Properties-Inquiry Middle School A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Gas Properties-Inquiry Middle School
Popis This was written by the PhET team as a guided-inquiry activity for Middle School. Learning objectives: •Students will be able to describe and draw what air looks like at a microscopic level. •Students will be able to explain how air applies pressure and predict how various changes affect the pressure.
Predmet Chémia, Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Otázky
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová gas, gold star, inquiry, molecule, phet
Simulácia Vlastnosti plynu


Autor(i) PhET Middle School Team
Škola / Organizácia PhET University of Colorado Boulder
Dátum odoslania 2.8.2011
Dátum aktualizácie 2.8.2011