Gas Properties-Inquiry Middle School A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Properties-Inquiry Middle School
Beskrivelse This was written by the PhET team as a guided-inquiry activity for Middle School. Learning objectives: •Students will be able to describe and draw what air looks like at a microscopic level. •Students will be able to explain how air applies pressure and predict how various changes affect the pressure.
Emne Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Begrepsspørsmål, Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gas, gold star, inquiry, molecule, phet
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere PhET Middle School Team
Skole / Organisasjon PhET University of Colorado Boulder
Lastet opp 02.08.11
Oppdatert 02.08.11