Gas Properties-Inquiry Middle School Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Properties-Inquiry Middle School
Mô tả This was written by the PhET team as a guided-inquiry activity for Middle School. Learning objectives: •Students will be able to describe and draw what air looks like at a microscopic level. •Students will be able to explain how air applies pressure and predict how various changes affect the pressure.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas, gold star, inquiry, molecule, phet
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả PhET Middle School Team
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET University of Colorado Boulder
Ngày đăng ký 02/08/2011
Ngày cập nhật 02/08/2011