Bouncing Off the Walls


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Bouncing Off the Walls
Popis Control and observe the behavior of gas particles (atoms or molecules) as modeled in the simulation to investigate properties of gas such as temperature and pressure. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Bouncing Off the Walls Answer Key" to [email protected].
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Conceptual Physics Tech Lab, Kinetic Theory, Phyz
Simulácia Vlastnosti plynu


Autor(i) Dean Baird, Paul G. Hewitt
Škola / Organizácia Rio Americano High School
Dátum odoslania 9.11.2010
Dátum aktualizácie 19.10.2014