Bouncing Off the Walls


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Bouncing Off the Walls
Beskrivelse Control and observe the behavior of gas particles (atoms or molecules) as modeled in the simulation to investigate properties of gas such as temperature and pressure. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Bouncing Off the Walls Answer Key" to [email protected].
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Conceptual Physics Tech Lab, Kinetic Theory, Phyz
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Dean Baird, Paul G. Hewitt
Skole / Organisasjon Rio Americano High School
Lastet opp 09.11.10
Oppdatert 19.10.14