Bouncing Off the Walls


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Bouncing Off the Walls
Opis Control and observe the behavior of gas particles (atoms or molecules) as modeled in the simulation to investigate properties of gas such as temperature and pressure. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Bouncing Off the Walls Answer Key" to [email protected].
Przedmiot Fizyka
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Laboratorium
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Conceptual Physics Tech Lab, Kinetic Theory, Phyz
Symulacja(e) Właściwości


Autorzy Dean Baird, Paul G. Hewitt
Szkoła / Organizacja Rio Americano High School
Data przesłania 10-11-09
Data zaktualizowana 14-10-19