Bouncing Off the Walls


Download Sau puteţi descărca toate fişierele într-o singură arhivă.


Titlu Bouncing Off the Walls
Descriere Control and observe the behavior of gas particles (atoms or molecules) as modeled in the simulation to investigate properties of gas such as temperature and pressure. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Bouncing Off the Walls Answer Key" to dean@phyz.org.
Subiect Physics
Nivel High School, Undergrad - Intro
Tip Lab
Durata 60 minutes
Răspunsuri incluse No
Limbă English
Cuvinte cheie Conceptual Physics Tech Lab, Kinetic Theory, Phyz
Simularea Proprietăţile gazului


Autori Dean Baird, Paul G. Hewitt
Şcoală / Organizaţie Rio Americano High School
Prima transmisie 09.11.2010
Ultima verificare 19.10.2014