Determinine Electric Field Relationships


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Determinine Electric Field Relationships
Popis Students set up a variety of charge distributions and measure the electric field strength at different distances from the distribution. They will experimentally determine the 1/r^2 relationship for a point charge, 1/r for an "infinite" line of charges, and 1/r^3 relationship for a dipole.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová dipole, electric charges, electric fields
Simulácia Elektrické pole nábojov


Autor(i) Bruce Palmquist
Škola / Organizácia Central Washington University
Dátum odoslania 17.6.2010
Dátum aktualizácie 18.4.2011