Determinine Electric Field Relationships


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Determinine Electric Field Relationships
Açıklama Students set up a variety of charge distributions and measure the electric field strength at different distances from the distribution. They will experimentally determine the 1/r^2 relationship for a point charge, 1/r for an "infinite" line of charges, and 1/r^3 relationship for a dipole.
Ders Fizik
Seviye Lisans - Giriş, Lise
Tür Laboratuvar
Süre 60 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler dipole, electric charges, electric fields
Simülasyon(lar) Yükler ve Alanlar


Yazar(lar) Bruce Palmquist
Okul / Kurum Central Washington University
Gönderildiği tarih 17.06.2010
Güncellendiği tarih 18.04.2011