Determinine Electric Field Relationships


Download veya bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Determinine Electric Field Relationships
Açıklama Students set up a variety of charge distributions and measure the electric field strength at different distances from the distribution. They will experimentally determine the 1/r^2 relationship for a point charge, 1/r for an "infinite" line of charges, and 1/r^3 relationship for a dipole.
Konu Fizik
Seviye Lisans - Giriş, Lise
Tür Laboratuvar
Süre 60 dakika
Yanıtları dahil Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler dipole, electric charges, electric fields
Benzetimler Yükler ve Alanlar


Yazar Bruce Palmquist
E-posta İletişim palmquis@cwu.edu
Okul / Kurum Central Washington University
Gönderildi 17.06.2010
Güncellendi 18.04.2011