Determinine Electric Field Relationships


Download Sau puteţi descărca toate fişierele într-o singură arhivă.


Titlu Determinine Electric Field Relationships
Descriere Students set up a variety of charge distributions and measure the electric field strength at different distances from the distribution. They will experimentally determine the 1/r^2 relationship for a point charge, 1/r for an "infinite" line of charges, and 1/r^3 relationship for a dipole.
Subiect Physics
Nivel High School, Undergrad - Intro
Tip Lab
Durata 60 minutes
Răspunsuri incluse No
Limbă English
Cuvinte cheie dipole, electric charges, electric fields
Simularea Sarcini si Campuri Electrice


Autori Bruce Palmquist
Email palmquis@cwu.edu
Şcoală / Organizaţie Central Washington University
Prima transmisie 17.06.2010
Ultima verificare 18.04.2011