Determinine Electric Field Relationships


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Determinine Electric Field Relationships
Beskrivelse Students set up a variety of charge distributions and measure the electric field strength at different distances from the distribution. They will experimentally determine the 1/r^2 relationship for a point charge, 1/r for an "infinite" line of charges, and 1/r^3 relationship for a dipole.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord dipole, electric charges, electric fields
Simuleringer Charges and Fields


Forfattere Bruce Palmquist
Skole / Organisasjon Central Washington University
Lastet opp 17.06.10
Oppdatert 18.04.11