Series and Parallel circuits basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Series and Parallel circuits basics
Popis Walks students through the construction of series and parallel circuits using the simulators and asks them to record any observations.
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová parallel circuits, series circuits
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Kristi Goodwin
Škola / Organizácia C.W. Davis Middle School
Dátum odoslania 18.3.2009
Dátum aktualizácie 30.10.2017