Series and Parallel circuits basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Series and Parallel circuits basics
Omtale Walks students through the construction of series and parallel circuits using the simulators and asks them to record any observations.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord parallel circuits, series circuits
Simuleringar Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab, Circuit Construction Kit: DC (HTML5), Krinsbyggjaren (kun likestraum), Krinsbyggar (likestraum) (HTML5), Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab


Forfattarar Kristi Goodwin
Skule / Organisasjon C.W. Davis Middle School
Lasta opp 18.03.09
Oppdatert 30.10.17