Series and Parallel circuits basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Series and Parallel circuits basics
Beskrivelse Walks students through the construction of series and parallel circuits using the simulators and asks them to record any observations.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord parallel circuits, series circuits
Simuleringer Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab, DC-Kretskonstruksjon (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm), DC kretslaboratorium (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere Kristi Goodwin
Skole / Organisasjon C.W. Davis Middle School
Lastet opp 18.03.09
Oppdatert 30.10.17