The Photoelectric Effect and Work Functions


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov The Photoelectric Effect and Work Functions
Popis For A level students moving on to Physics
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová frequency, particle energy, quantum, work function
Simulácia Fotoelektrický jav


Autor(i) Robert Pirrie, Gary Bent
Škola / Organizácia E. O. Smith High School
Dátum odoslania 13.1.2009
Dátum aktualizácie 13.1.2009