The Photoelectric Effect and Work Functions


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов The Photoelectric Effect and Work Functions
Опис For A level students moving on to Physics
Предмет Хемија
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови frequency, particle energy, quantum, work function
Симулации Фотоелектричен ефект


Автори Robert Pirrie, Gary Bent
Школо / Организација E. O. Smith High School
Поставено 13.1.09
Обновено 13.1.09