The Photoelectric Effect and Work Functions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Photoelectric Effect and Work Functions
Beskrivelse For A level students moving on to Physics
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord frequency, particle energy, quantum, work function
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Robert Pirrie, Gary Bent
Skole / Organisasjon E. O. Smith High School
Lastet opp 13.01.09
Oppdatert 13.01.09