The Photoelectric Effect and Work Functions


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The Photoelectric Effect and Work Functions
Omtale For A level students moving on to Physics
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord frequency, particle energy, quantum, work function
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Robert Pirrie, Gary Bent
Skule / Organisasjon E. O. Smith High School
Lasta opp 13.01.09
Oppdatert 13.01.09