The Greenhouse Effect


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov The Greenhouse Effect
Popis The first questions on the lab deal with the sim itself, while the other questions require the student to do research on the internet for recent news and articles about Global Warming.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Real-world Applications
Simulácia Skleníkový efekt


Autor(i) Amy Jordan
Škola / Organizácia Evergreen High School
Dátum odoslania 26.1.2006
Dátum aktualizácie 2.9.2015