The Greenhouse Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The Greenhouse Effect
Omtale The first questions on the lab deal with the sim itself, while the other questions require the student to do research on the internet for recent news and articles about Global Warming.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Real-world Applications
Simuleringar The Greenhouse Effect


Forfattarar Amy Jordan
Skule / Organisasjon Evergreen High School
Lasta opp 26.01.06
Oppdatert 02.09.15