The Greenhouse Effect


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов The Greenhouse Effect
Опис The first questions on the lab deal with the sim itself, while the other questions require the student to do research on the internet for recent news and articles about Global Warming.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Real-world Applications
Симулации Ефект на стаклена градина


Автори Amy Jordan
Школо / Организација Evergreen High School
Поставено 26.1.06
Обновено 2.9.15