The Greenhouse Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Greenhouse Effect
Beskrivelse The first questions on the lab deal with the sim itself, while the other questions require the student to do research on the internet for recent news and articles about Global Warming.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Real-world Applications
Simuleringer Drivhuseffekten


Forfattere Amy Jordan
Skole / Organisasjon Evergreen High School
Lastet opp 26.01.06
Oppdatert 02.09.15