Lao (Lao)

අම්ල-භස්ම ද්‍රාවණ (HTML5) HTML ສານລະລາຍກົດ-ເບດສ (HTML5) Download Run now
අම්ල-භෂ්ම ද්‍රාවණ Java ສານລະລາຍກົດ-ເບດສ Download Run now
රැැැඑ Java ອັດສະ​ລາຍບໍ່ມີເພດ; Download Run now
- Java ການນຳອາຕອມ Download Run now
- Java ໝາກ​ປຸມ​ເປົ້າ & ການ​ລ່ອຍ​ຕົວ Download Run now
බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය (HTML5) HTML ໝາກປຸມເປົ້າ ແລະ ໄຟຟ້າສະຖິດ (HTML5) Download Run now
- Java ໝາກປຸມເປົ້າ ແລະ ໄຟຟ້າສະຖິດ Download Run now
ආලෝක වර්තනය (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
- Java ການສະທ້ອນແສງ Download Run now
Beta Decay Java ອັດຕາສະລາຍເບຕາ Download Run now
- Java ສ້າງເລກສ່ວນ Download Run now
- Java ຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າ Download Run now
- Java ວົງຈອນໄຟຟ້າKit (AC + DC) Download Run now
- Java ການທົດລອງວຶທະຍາສາດແບບຈຳລອງວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (AC + DC) Download Run now
- Java ວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (DC ເທົ່ານັ້ນ) Download Run now
- Java ການທົດລອງວຶທະຍາສາດແບບຈຳລອງຈິງວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (DC ເທົ່ານັ້ນ), Download Run now
වර්ණ දෘෂ්ටිය (HTML5) HTML ການເບິ່ງເຫັນສີ (HTML5) Download Run now
- Java ການເບິ່ງເຫັນສີ Download Run now
- Java ການດຳເນີນ Download Run now
- Java Davisson, Germer: ອິ​ເລັກ​ຕອນ Diffraction Download Run now
- Java ໄຟນີອອນແລະໂຄມໄຟຈິງ Download Run now
- Java ທົ່ງໄຟຟ້າແບບຈິນຕະນາການ Download Run now
- Java ຮອກສະກີສະໜາມໄຟຟ້າ Download Run now
- Java ຮູບແບບພະລັງງານແລະການປ່ຽນແປງ Download Run now
- Java ພະລັງງານກັບການຫຼິ້ນຊອງນັກສະກີ Download Run now
- Java ພະລັງງານຂອງສະກີ:ໃນກາຮເຄື່ອນທີ່ Download Run now
- Java ຫ້ອງທົດລອງ ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຂອງ ທ່ານ ແຟຣາເດ Download Run now
- Java ຄວາມແຮງໃນ1ມິຕິ Download Run now
- Java ຄວາມແຮງແລະການເຄື່ອນທີ່ Download Run now
- Java ຟູເຍ້: ການເຮັດໃຫ້ຄື້ນຟອງ Download Run now
- Java ການຈັບຄູ່ຂອງເລກສ່ວນ Download Run now
- Java ການແນະນຳກ່ຽວກັບເລກສ່ວນ Download Run now
- Java ຄຸນສົມບັດ​ຂອງ​ເກດສ Download Run now
- Java ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ Download Run now
- Java Gravity and Orbits Download Run now
- Java ຜົນກະທົບຈາກປະກົດການເຮືອນແກ້ວ Download Run now
හුක් ගේ නියමය (HTML5) HTML ກົດເກນຂອງHooke (HTML5) Download Run now
- Java ແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງໄຮໂດເຈນ Download Run now
- Java ການ​ເຄື່ອນທີ່​ແບບ 2 ມຶຕຶ Download Run now
- Java ເລເຊີ Download Run now
- Java ແມ່ເຫຼັກ ແລະ ເຂັມຊີ້ທິດ Download Run now
- Java ແມ່ເຫຼັກ ແລະ ແມ່ເຫຼັກ ໄຟຟ້າ Download Run now
- Java ການເຄື່ອນທີ່ໃນ 2 ມຶຕຶ Download Run now
- Java ການເຄື່ອນທີ່ Download Run now
Nuclear Fission Java ນຶວເຄຼຍ Download Run now
ඕම්ගේ නියමය (HTML5) HTML ກົດເກນໂອມ (HTML5) Download Run now
- Java ອຸໂມງຄັວນຕຳແລະກຸ່ມຂອງຄື້ນ Download Run now
- Java ການສອດສະຫຼັບຄື້ນແບບຄວັນຕຳ Download Run now
Radioactive Dating Game Java ເກມການຫາອາຍຸໂດຍໃຊ້ກຳມັນຕະພາບລັງສີ Download Run now
- Java ຄື້ນວິທະຍຸແລະທົ່ງໄຟຟ້າ Download Run now
- Java ​ຄວາມແຮງແລະການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸຕາມພື້ນເນີ້ງ Download Run now
- Java ປະຕິ​ກິລິຍາ​ຍ້ອນ​ກັບ Download Run now
- Java ປະຫວັດເຕົາທອງ Download Run now
- Java ການກະເຈີງຂອງຣັດເທີຟອສ Download Run now
- Java ອຸປະກອນເຄີ່ງຊັກນ້ຳໄຟຟ້າ Download Run now
- Java ເກືອ & ການລະລາຍ Download Run now
- Java ສຽງ Download Run now
- Java ການນໍາ Download Run now
- Java ການນໍາ: ພື້ນຖານ Download Run now
- Java ຄວາມແຮງບິດ Download Run now
- Java ການແຊກແຊງຄື້ນ Download Run now

Lao ට තවමත් පරිවර්තනය නොකරන ලද අනුහුරුකරණ

ඉතිරි අනුහුරුකරණPhET පරිවර්තනය කිරීමේ වෙබ් පිටුවමගින් පරිවර්තනය කල හැකිය.