Lao (Lao)

- HTML ສານລະລາຍກົດ-ເບດສ (HTML5) Download Run now
- Java ສານລະລາຍກົດ-ເບດສ Download Run now
- Java ອັດສະ​ລາຍບໍ່ມີເພດ; Download Run now
کارلێککردنی گه‌رده‌کان Java ການນຳອາຕອມ Download Run now
- Java ໝາກ​ປຸມ​ເປົ້າ & ການ​ລ່ອຍ​ຕົວ Download Run now
- HTML ໝາກປຸມເປົ້າ ແລະ ໄຟຟ້າສະຖິດ (HTML5) Download Run now
- Java ໝາກປຸມເປົ້າ ແລະ ໄຟຟ້າສະຖິດ Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
لادانی رووناکی Java ການສະທ້ອນແສງ Download Run now
- Java ອັດຕາສະລາຍເບຕາ Download Run now
- Java ສ້າງເລກສ່ວນ Download Run now
تاقیگه‌ی بارگه‌گر Java ຄວາມທ້ອນໄຟຟ້າ Download Run now
دروستکردنی سوڕی کاره‌بای (AC+DC) Java ວົງຈອນໄຟຟ້າKit (AC + DC) Download Run now
دروستکردنی سوڕی کاره‌بایی (AC+DC) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Java ການທົດລອງວຶທະຍາສາດແບບຈຳລອງວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (AC + DC) Download Run now
دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) Java ວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (DC ເທົ່ານັ້ນ) Download Run now
دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Java ການທົດລອງວຶທະຍາສາດແບບຈຳລອງຈິງວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (DC ເທົ່ານັ້ນ), Download Run now
- HTML ການເບິ່ງເຫັນສີ (HTML5) Download Run now
- Java ການເບິ່ງເຫັນສີ Download Run now
توانای گه‌یاندن Java ການດຳເນີນ Download Run now
- Java Davisson, Germer: ອິ​ເລັກ​ຕອນ Diffraction Download Run now
- Java ໄຟນີອອນແລະໂຄມໄຟຈິງ Download Run now
- Java ທົ່ງໄຟຟ້າແບບຈິນຕະນາການ Download Run now
- Java ຮອກສະກີສະໜາມໄຟຟ້າ Download Run now
جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان Java ຮູບແບບພະລັງງານແລະການປ່ຽນແປງ Download Run now
- Java ພະລັງງານກັບການຫຼິ້ນຊອງນັກສະກີ Download Run now
- Java ພະລັງງານຂອງສະກີ:ໃນກາຮເຄື່ອນທີ່ Download Run now
- Java ຫ້ອງທົດລອງ ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຂອງ ທ່ານ ແຟຣາເດ Download Run now
- Java ຄວາມແຮງໃນ1ມິຕິ Download Run now
- Java ຄວາມແຮງແລະການເຄື່ອນທີ່ Download Run now
- Java ຟູເຍ້: ການເຮັດໃຫ້ຄື້ນຟອງ Download Run now
- Java ການຈັບຄູ່ຂອງເລກສ່ວນ Download Run now
- Java ການແນະນຳກ່ຽວກັບເລກສ່ວນ Download Run now
- Java ຄຸນສົມບັດ​ຂອງ​ເກດສ Download Run now
- Java ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ Download Run now
- Java Gravity and Orbits Download Run now
- Java ຜົນກະທົບຈາກປະກົດການເຮືອນແກ້ວ Download Run now
- HTML ກົດເກນຂອງHooke (HTML5) Download Run now
- Java ແບບຈຳລອງອາຕອມຂອງໄຮໂດເຈນ Download Run now
- Java ການ​ເຄື່ອນທີ່​ແບບ 2 ມຶຕຶ Download Run now
- Java ເລເຊີ Download Run now
- Java ແມ່ເຫຼັກ ແລະ ເຂັມຊີ້ທິດ Download Run now
- Java ແມ່ເຫຼັກ ແລະ ແມ່ເຫຼັກ ໄຟຟ້າ Download Run now
- Java ການເຄື່ອນທີ່ໃນ 2 ມຶຕຶ Download Run now
- Java ການເຄື່ອນທີ່ Download Run now
- Java ນຶວເຄຼຍ Download Run now
- HTML ກົດເກນໂອມ (HTML5) Download Run now
- Java ອຸໂມງຄັວນຕຳແລະກຸ່ມຂອງຄື້ນ Download Run now
- Java ການສອດສະຫຼັບຄື້ນແບບຄວັນຕຳ Download Run now
- Java ເກມການຫາອາຍຸໂດຍໃຊ້ກຳມັນຕະພາບລັງສີ Download Run now
- Java ຄື້ນວິທະຍຸແລະທົ່ງໄຟຟ້າ Download Run now
- Java ​ຄວາມແຮງແລະການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸຕາມພື້ນເນີ້ງ Download Run now
- Java ປະຕິ​ກິລິຍາ​ຍ້ອນ​ກັບ Download Run now
- Java ປະຫວັດເຕົາທອງ Download Run now
- Java ການກະເຈີງຂອງຣັດເທີຟອສ Download Run now
- Java ອຸປະກອນເຄີ່ງຊັກນ້ຳໄຟຟ້າ Download Run now
- Java ເກືອ & ການລະລາຍ Download Run now
- Java ສຽງ Download Run now
دۆخه‌کانی مادده Java ການນໍາ Download Run now
دۆخه‌کانی مادده ‌ Java ການນໍາ: ພື້ນຖານ Download Run now
- Java ຄວາມແຮງບິດ Download Run now
- Java ການແຊກແຊງຄື້ນ Download Run now

شێوه کاریه کانێ که هێشتا وه ر نه گێڕاوه ته وه بۆ زوانیLao

شێوه کاریه کانی پاشماوه ئه توانێ به ئامێر PhET Translation Utility.وه ڕگێردرێ.