වර්ණ දෘෂ්ටිය

වර්ණ දෘෂ්ටිය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ෆෝටෝන
 • ඒකවර්ණ ආලෝකය
 • සුදු ආලෝකය
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • ෆෝටෝන
 • ඒකවර්ණ ආලෝකය
 • සුදු ආලෝකය
 • දේදුනු

විස්තර

නිල්, කොල සහ රතු ආලෝකය මිශ්‍ර කරමින් සම්පූර්ණ දේදුන්නක් සාදන්න.
ඒක වර්ණ ආලෝක කදම්බයක තරංග ආයාමය වෙනස් කරන්න, නැතහොත් සුදු ආලෝකය පෙරන්න.ආලෝකය ඝණ කදම්බයක් හෝ තනි ෆෝටෝන ලෙස දර්ශණය කරන්න.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • රතු, කොල සහ නිල් ආලෝක විවිධ අන්දමින් මිශ්‍ර කළ විට පුද්ගලයකුට පෙපෙන වර්ණය නිර්ණය කරන්න.
 • විවිධ වර්ණ පෙරහන් හරහා ගමන් කළ හැකි ආලෝකයේ වර්ණය විස්තර කරන්න.
අනුවාදය 1.1.24

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Color Vision Remote Lab රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
MS
HS
Remote Physics
Biology
Visualization and Visual Illusions SIM Homework රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Kathy Perkins, Carl Wieman UG-Intro HW Physics
Investigation of a Solution’s Color (Qualitative and Quantitative) - Guided Inquiry Activity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Ted Clark, Julia Chamberlain UG-Intro Guided Chemistry
Investigación del color de una solución (cualitativa y cuantitativa) - Actividad de consulta guiada රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Ted Clark, Julia Chamberlain (Traducción de Mayra Tavares) UG-Intro Guided Chemistry
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López HS
MS
Other Chemistry
Physics
Biology
Earth Science
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Biology
Earth Science
Physics
Chemistry
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain HS
UG-Intro
Other Chemistry
Color Vision Simulation Homework මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Kathy Perkins, Carl Wieman UG-Intro
HS
HW Physics
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Other Physics
Chemistry
Mathematics
Biology
Laboratorio Virtual de Visión del Color මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein (Traducción Diana López) MS
HS
Remote
Lab
HW
Guided
Astronomy
Physics
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
K-5
Discuss
Demo
HW
Guided
Lab
Physics
Mathematics
Chemistry
Astronomy
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
Grad
K-5
MS
UG-Intro
UG-Adv
Discuss
HW
Mathematics
Chemistry
Astronomy
Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Chemistry
Biology
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Seeing In Color Simulation Bobby Fallarino K-5 Lab
Guided
Biology
Color My World Virtual Lab Jim Hewitt MS Guided Physics
Interactive Light and Color Lab Ryan Aman MS
K-5
Lab
Guided
Physics
Color Vision SK Gupta, Chaithra Navada MS Lab Physics
Color Vision Roxanna Fees HS
MS
Lab
HW
Guided
Biology
Physics
PHET Digtial Wave Lab Martin Hofkamp HS
K-5
MS
HW
Lab
Physics
Color Simulation Monica Arismendez K-5 Lab
HW
Guided
Other
Color Vision Lab! Jamie Schoenberger MS Lab
Guided
Physics
Color Vision pHet Lab Zach Yindra MS Lab
Guided
Other
Biology
Color Vision Sim Lab Sam Steele MS Lab
HW
Guided
Other
Physics
Pixel Peeping Dean Baird, Paul G. Hewitt HS
UG-Intro
Lab Physics
Seeing Colors Charina Genosolango and Cyrelle Jay Cordero MS
K-5
HS
UG-Intro
HW
Demo
Lab
Physics
Biology
Color Vision (Hindi) SK Gupta, Chaithra Navada, Vaibhav Gupta MS Lab Physics
VISIONE DEI COLORI Natasha Samousenko MS
HS
Guided
Lab
Physics
Visão de Cor Maria Elizete Pereira Alencar Oliveira MS Guided Biology
Cores Pigmentos e Cor-luz 23/10 Aula 02 Thais Hamann Other
HS
MS
Other Other
Visão Humana (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Other
HS
MS
Guided
Other
HW
Other
Physics
Biology
Luz e Cor no "Color Vision (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
Other
MS
Other
Guided
HW
Other
Physics
Earth Science
UNIDAD3 S15 L4 Descomposición de la luz FRANCISCO CRUZ CANTU HS Lab
Guided
HW
Physics
VISIÓN DE LUZ Marcela Lozano Conde MS HW Earth Science

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Pamja i ngjyrës
Armenian All Armenian Download Run now Գույնի ընկալում
Basque All Euskara Download Run now Kolore-ikusmena
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 光的混合
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Color Vision_彩色視覺
Croatian All hrvatski Download Run now Kako vidimo boje?
Dutch All Nederlands Download Run now Kleuren zien
Estonian All Eesti Download Run now Värvuse tajumine
Finnish All suomi Download Run now Värien näkeminen
French All français Download Run now Visions des couleurs
Gallegan All Gallegan Download Run now Visión Color
Georgian All ქართული Download Run now ფერთა ხედვის პრინციპი
Gujarati All Gujarati Download Run now રંગ દ્રષ્ટિ - Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now ראיית צבע
Hindi All हिंदी Download Run now रंग दृष्टि 
Hungarian All magyar Download Run now Színlátás
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Tampilan Warna Cahaya
Irish All Gaeilge Download Run now Aithint Dathanna
Italian All italiano Download Run now Visione dei Colori
Japanese All 日本語 Download Run now 光の色(Color Vision)
Kannada All Kannada Download Run now ಬಣ್ಣದ ನೋಟ
Kazakh All Kazakh Download Run now Түсті көру
Khmer All Khmer Download Run now ការ​មើល​ឃើញ​ពណ៌
Korean All 한국어 Download Run now 색상 보기
Lao All Lao Download Run now ການເບິ່ງເຫັນສີ
Latvian All Latviešu Download Run now Krāsu redze
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Spalvinė rega
Macedonian All македонски Download Run now Како ги гледаме боите
Maori All Maori Download Run now Pohewa Tae
Marathi All मराठी Download Run now रंग ओळख
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Өнгөний үзэгдэл
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Fargesyn
Persian All فارسی Download Run now دید رنگی
Polish All polski Download Run now Widzenie kolorowe
Portuguese All português Download Run now Percepção de cor
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Visão de Cor ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Vederea în culori
Russian All русский Download Run now Цветовое зрение
Serbian All Српски Download Run now Како видимо боје
Slovak All Slovenčina Download Run now Farebné videnie
Slovenian All Slovenščina Download Run now Kako vidimo barve?
Swahili All Swahili Download Run now Ndoto ya Rangi
Swedish All svenska Download Run now Färgseende
Tamil All Tamil Download Run now நிறப்பார்வை
Telugu All Telugu Download Run now రంగుల దృశ్యం; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Thai All ไทย Download Run now การมองแสงสี
Turkish All Türkçe Download Run now Işık ve Renkler
Turkmen All Turkmen Download Run now Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy
Ukrainian All українська Download Run now Колір, як його бачить людина ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Thị giác màu
අප්‍රිකානු All Afrikaans Download Run now Kleur Visie
අරාබි All العربية Download Run now رؤية اللّون
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Rəng Ayırd Etmə
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Color Vision
කැටලන් All català Download Run now Visió del color
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Έγχρωμη όραση
චෙක් All čeština Download Run now Barevné vidění
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Farbwahrnehmung
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Farvesyn
බල්ගේරියානු All български Download Run now Цветно зрение
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Каляровы зрок
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Kako vidimo boje
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Visión del color ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now La Visión del Color
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Visión del color ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Visión del color

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Bryce Gruneich (lead)
 • Kathy Perkins (lead)
 • Aaron Davis (developer)
 • Ron LeMaster (developer)
 • Chris Malley (developer)
 • Sam Reid (developer)
 • Wendy Adams
 • Danielle Harlow
 • Ariel Paul
 • Carl Wieman
 • Mike Fowler (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js