forces and motion basics


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel forces and motion basics
Omtale - Investigate the relationship between force, mass, and the direction of motion of the objects.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord forces motion balanced sum direction
Simuleringar Forces and Motion: Basics


Forfattarar Lamia Alamrzooqi
Skule / Organisasjon university
Lasta opp 21.11.20
Oppdatert 21.11.20