forces and motion basics


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов forces and motion basics
Опис - Investigate the relationship between force, mass, and the direction of motion of the objects.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Remote Learning, Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови forces motion balanced sum direction
Симулации Сили и движење - Основи


Автори Lamia Alamrzooqi
Школо / Организација university
Поставено 21.11.20
Обновено 21.11.20