forces and motion basics


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov forces and motion basics
Popis - Investigate the relationship between force, mass, and the direction of motion of the objects.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová forces motion balanced sum direction
Simulácia Sila a pohyb: Základný kurz


Autor(i) Lamia Alamrzooqi
Škola / Organizácia university
Dátum odoslania 21.11.2020
Dátum aktualizácie 21.11.2020